CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của Chúng tôi (sau đây gọi tắt là “Website”). Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH Thương mại Sunflower (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua website. Khi sử dụng website của Chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của Chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người dùng.

Chúng tôi đảm bảo thông tin của người dùng được bảo mật tuyệt đối, chống lại sự tấn công của hacker đánh cắp thông tin. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin cá nhân của thành viên bao gồm thông tin tên, số chứng minh, số điện thoại, email... tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của www.kilala.vn.

Chúng tôi công khai chính sách bảo mật của www.kilala.vn với các nội dung sau:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp những thông tin sau để thực hiện việc lưu trữ và hệ thống:

 • Họ và tên;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
 • Số điện thoại, địa chỉ email.

Trường hợp người sử dụng internet dưới 14 tuổi và chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó. Đây là các thông tin mà www.kilala.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.kilala.vn liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho www.kilala.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mạng xã hội www.kilala.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và www.kilala.vn
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.kilala.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu theo pháp luật, www.kilala.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên
3. Thời gian lưu trữ thông tin.
 • Dữ liệu thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải sẽ được lưu trữ tối thiểu 02 năm.
 • Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.kilala.vn.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 • Công ty TNHH thương mại Sunflower (Địa chỉ: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)
 • Điện thoại: 02839111438
 • Email: info@kilala.vn
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị mạng xã hội www.kilala.vn thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của mạng xã hội www.kilala.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.kilala.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Email hỗ trợ thường xuyên: info@kilala.vn